Velkommen

Viby Fællesråd, der er en sammenslutning af foreninger, institutioner, organisationer med mere i Viby, afvikler for andet år i træk en Viby Ugen i uge 38.
Viby Ugens program er et program, hvor der er noget for krop og sjæl – for alle aldre – og hvor både nutid og fortid er med. Det vidner om, hvor mange interesser og aktiviteter, der dyrkes i Viby året igennem, og som i Viby Ugen manifesterer sig i et alsidigt kulturprogram.
Det vidner om alle de frivillige i Viby, som hele året igennem gør et stort og ulønnet arbejde for at holde kulturen levende og give den videre til andre mennesker. Det er ildsjæle, der brænder for noget, og som er villige til at yde en indsats for at også andre kan få glæde af det, de selv går op i.
Kultur i al dens mangfoldighed giver livskvalitet. Den lærer os noget om livet – og den er med til at bringe os ud over dagligdagen. Den sætter tanker i gang. Og den er med til at styrke fællesskabet, fordi man i kulturen kan mødes på tværs af grænser og forenes om en fælles interesse. Den åbner for nye impulser og nye indtryk – og kan være med til pludselig at give tilværelsen nye dimensioner.

Det er vigtigt for os, at vi kender vores kulturelle baggrund. Ikke bare at vi kender den, men mindst lige så vigtigt at vi dyrker den i det daglige. Det giver identitet og rodfæstethed – er med til at få os til at hvile i os selv. For når man kender sin baggrund og sit kulturelle udgangspunkt – og har det med sig i sin hverdag – så frygter man ikke mødet med nye og anderledes former for kultur. Så har man overskuddet til at møde dem med åbenhed og nysgerrighed. Når man kender sin egen kultur og dens værdier, lader man sig ikke vælte omkuld af andre kulturer, men kan møde dem med respekt.

Viby Ugens mangfoldighed kan ses på denne hjemmeside. Her er lokalhistorie, kunst, kor- og fællessang, virksomheds besøg, foredrag, sundhedstemaer og meget mere. Vær opmærksom på, at en del arrangementer kræver tilmelding.

De fleste arrangementer er gratis. Der er dog enkelte, hvor der skal betales for deltagelse.

Viby Fællesråd vil i den forbindelse rette en stor tak til en række sponsorer, der har gjort det muligt at lave Viby Ugen 2017.

Derfor vil vi opfordre alle til at kaste sig ud i de mange tilbud og nyde samværet med engagerede og spændende mennesker, som har noget at dele med andre. Måske kan man ligefrem få ideer til noget nyt?

God fornøjelse.

Lars Nikolajsen
Formand for Viby Fællesråd