Viby Fællesråd

Viby Fællesråd dækker det område, der omfattede Viby Kommune, som den så ud indtil 1970, dækkende sognene Viby, Fredens og Ravnsbjerg.

Som medlem kan optages enhver forening, institution, skole, erhvervsorganisation mm., der er hjemmehørende i ovennævnte område og hvis virksomhed falder inden for Viby Fællesråds formål.

Højeste myndighed er repræsentantskabet, der består af 2 repræsentanter for hvert medlem af fællesrådet.

Viby Fællesråd ledes af et forretningsudvalg på 7 medlemmer, der sammensættes så det dækker så bredt som muligt ned hensyn til lokalområdet og medlemskreds.

:: Sikre en god og effektiv dialog mellem lokalområdet og offentlige myndigheder.
:: Skabe et fælles forum til fremme af behov og ønsker inden for lokalområdets udvikling samt for fritids-, trivsels- og miljøområderne til gavn for medlemmerne og beboerne i området.
:: Koordinere og/eller bistå med problemløsninger samt forhandle med offentlige myndigheder.
:: Sikre bevarelse af Viby som et synligt område med egen selvstændig identitet.
:: Sikre at de grønne områder udvikles med fokus på det æstetiske.
:: Arbejde for at få lavet trafikale løsninger, der er til gavn for området specielt med hensyn til trafikmængde, støj og hastighed.
:: Informere medlemmerne og beboerne i Viby om fælles initiativer og anliggender.

Læs mere her>>